Inschrijfformulier SHOT

Klik hier om onze privacy policy te downloaden

LET OP: momenteel werkt SHOT met een wachtlijst. Het invullen van het inschrijfformulier betekent niet dat je per direct lid kan worden. Dit hangt af van de lengte van de wachtlijst, de doorloop/uitstroom binnen/van de vereniging en je gewenste instroomniveau. Heb je vragen over de wachtlijst? Mail naar [email protected]


Inschrijven als:
   
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
   
Hockey Informatie
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
In geval van nood waarschuwen
   
   
   
   
   
Overige informatie
   
   
   
 
   
Overige informatie Oud-leden
  Dient alleen ingevuld te worden als je jezelf inschrijft als oud-lid (stichting oud-leden SHOT)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Akkoord Automatische SEPA Incasso
   
Persoonsgegevens
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.