Vertrouwenscontactpersoon

Bij T.S.H.V. SHOT willen we voor iedereen een prettige omgeving creëren. Wil jij iets in vertrouwen bespreken of heb je iets vervelends meegemaakt? Dan kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Renske van der Linden. De vertrouwenscontactpersoon is opgeleid door NOC*NSF.


Waarvoor is de vertrouwenscontactpersoon?

In iedere omgeving kunnen zich vervelende dingen voordoen, ook op onze hockeyclub. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste intimiteiten, aanranding, geweld en agressie, maar ook discriminatie, pesten, treiteren en/of machtsmisbruik. Dit kan plaats vinden of hebben gevonden binnen je team, in onze clubkroeg, maar ook daarbuiten. Ook als er situaties spelen met het bestuur, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Op het moment dat je ergens mee zit, kan je de vertrouwenscontactpersoon altijd benaderen voor een gesprek of advies. 


Hoe verloopt het contact?

De vertrouwenscontactpersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie. Je kan jouw verhaal bij haar kwijt en zij neemt je serieus. Vervolgens kan zij, mocht jij hier behoefte aan hebben, advies geven over eventuele vervolgstappen en samen naar een oplossing zoeken. Acties worden uitsluitend in overleg met jou en afgaand op jouw behoeften ondernomen.


Waarvoor is de vertrouwenscontactpersoon niet?

De vertrouwenscontactpersoon is geen verlengstuk van het bestuur en heeft een onafhankelijke positie. Daarnaast doet zij niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar kan je wel steunen en samen zoeken naar een oplossing.


Contactgegevens

Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon kan via 

Contact opnemen of een gesprek is altijd vrijblijvend. Niks staat vast, het gaat immers om jou. Het is altijd vrijwillig en vertrouwelijk.