Sportiviteit & Respect

Hockey is een sport waarbij normen en waarden belangrijk zijn. Onenigheid op het veld komt regelmatig voor en we streven ernaar om dit altijd zo goed mogelijk op te lossen. SHOT hecht veel belang aan sportiviteit, eerlijkheid en respect. Daarnaast stimuleren we ook de waardering voor scheidsrechters. Fair Play is daarmee een centrale waarde in de sport. Een norm, oftewel een regel, zegt iets over hoe men zich in een bepaalde situatie dient te gedragen. Op het overtreden van een norm staat altijd een sanctie, ook al is dat alleen maar een afkeurende blik van de coach of trainer.

Om toe te zien op het handhaven van de normen en waarden die bij een lidmaatschap van een (studenten) hockeyvereniging horen, heeft SHOT een tuchtbeleid en gedragscode. 

Het bestuur van SHOT streeft ernaar om een plek voor iedereen te hebben. Wanneer iemand zich niet prettig voelt of een probleem heeft, kan een lid altijd naar een bestuurslid stappen. Zaken zullen altijd in vertrouwen worden behandeld en indien nodig in besloten kring.

Het bestuur is er te allen tijde voor de leden. Toch kan het voorkomen dat een lid zich iets minder gehoord voelt. In dat geval is het belangrijk om te weten dat je ook bij de Raad van Advies terecht kunt. Hierbij benadrukken we wel dat je voor vragen en opmerkingen in eerste instantie bij het bestuur moet zijn. De Raad van Advies is te bereiken via [email protected].

Sinds kort kan je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. il jij iets in vertrouwen bespreken of heb je iets vervelends meegemaakt? Dan kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Renske van der Linden via [email protected]