Sportief gedrag

In de sport komen veel situaties voor waarbij waarden en normen een duidelijke rol spelen. Een waarde zegt iets over het belang dat iemand ergens aan hecht. SHOT vindt het erg belangrijk dat haar leden, trainers en coaches zich sportief en respectvol gedragen. Fair Play is daarmee een centrale waarde in de sport. Een norm, oftewel een regel, zegt iets over hoe men zich in een bepaalde situatie dient te gedragen. Op het overtreden van een norm staat altijd een sanctie, ook al is dat alleen maar een afkeurende blik van de coach.


Om toe te zien op het handhaven van de normen en waarden die bij een lidmaatschap van een (studenten) hockeyvereniging horen, staat hieronder een aantal documenten die onsportief gedrag voorkomen.

 

- Lees Klik hier (PDF) het door SHOT opgestelde tuchtbeleid